ติดต่อสื่อสารได้อย่างง่ายดายด้วย LINE@

LINE@ เป็นบริการในการสื่อสารช่องทางใหม่ ที่แยกมาจาก LINE ส่วนบุคคล โดยสามารถให้ Friends มาติดตามเพื่อพูดคุย
และรับข่าวสารโปรโมชั่น และยังสามารถพูดคุยกันแบบ 1 ต่อ 1 เพื่อที่จะช่วยทำให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น

เพียงแค่ปุ่มเดียว ก็ส่งข้อความไปยัง Friends ทุกคนได้

ส่งข้อความ หรือคูปอง ไปยัง Friends ทั้งหมดที่ติดตามกับบัญชี LINE@ ของคุณได้ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ ส่งข่าวสาร กิจกรรม และกระตุ้นยอดขาย ด้วยเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลัง

Chat แบบ 1 ต่อ 1
บนแอพพลิเคชัน LINE@

สามารถพูดคุยกับ Friends แบบ 1 ต่อ 1 ได้อย่างง่ายดาย
เหมือนกับการพูดคุยบนแอพพลิเคชัน LINE

โพสข่าวสารบน Timeline

สร้างความสัมพันธ์กับ Friends ด้วยการสื่อสารเรื่องราว ข่าวสาร และโปรโมชั่น ผ่านทาง Timeline

LINE@ Partners

เรื่องราวและข่าวสารจาก LINE@

การขอรับรองบัญชี (Approved Account)

แพ็กเกจรายเดือน

การสมัคร Premium ID