การใช้โลโก้ LINE@

วิธีการใช้โลโก้ LINE@ มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทถือว่าเมื่อผู้ใช้บริการใช้โลโก้ LINE@ จะหมายความว่าผู้ใช้บริการเห็นชอบกับคู่มือการใช้โลโก้ LINE@ แล้ว จึงใคร่ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดคู่มือดังกล่าวก่อนเริ่มใช้โลโก้

ดาวน์โหลด

ในไฟล์โลโก้จะประกอบด้วยโลโก้สามแบบคือ โลโก้พื้นฐาน โลโก้แบบสองสี โลโก้สำหรับการพิมพ์ขาวดำ ขอให้ท่านเลือกใช้ตามความเหมาะสม
การใช้งานโลโก้ LINE@ จำกัดเฉพาะผู้ใช้บริการที่ทำสัญญาใช้บริการ LINE@ โดยเป็นการใช้เพื่อแนะนำบัญชี LINE@ ของตนเท่านั้น
* กรุณาแจ้งบริษัทหากท่านจะนำโลโก้ไปใช้ในการแนะนำบนสื่อ นิตยสาร หรืออื่นๆ

ไอค่อน LINE@ (BASIC)

ไอค่อน LINE@ (SIMPLE)

ประเภทโลโก้ LINE@

*กรุณาจำกัดการใช้ไอค่อน "SIMPLE" เฉพาะในกรณีที่ปุ่มมีขนาดเล็กจนใช้ไอค่อน "BASIC"แล้วมองเห็นตัวอักษรไม่ชัดเจน

สิ่งที่ควรทำ

  • ใช้โลโก้ที่บริษัทจัดเตรียมเอาไว้ให้โดยไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ
  • ใช้สีตามที่กำหนดเอาไว้ในไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลด

ข้อห้าม

  • ไม่เปลี่ยนรูปร่างหรือดัดแปลงโลโก้
  • ไม่นำโลโก้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อความ
  • ไม่นำโลโก้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของไอค่อนหรือโลโก้บนแอพ
  • ไม่นำโลโก้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของรูปโปรไฟล์หรือภาพหลัง
  • ไม่นำโลโก้ไปใช้ลิงก์หรือส่งต่อยังบริการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ LINE
  • ไม่ใช้โลโก้โดยก่อให้เกิดความสับสนกับบริการอื่นๆ ของ LINE
  • ไม่ขยายขนาดโลโก้จนมีขนาดใหญ่กว่าโลโก้ของเว็บไซต์หรือบริการของท่าน

พื้นที่รอบโลโก้

ต้องให้มีพื้นที่สีขาวรอบโลโก้ กำหนดให้มีพื้นที่ความกว้าง A รอบโลโก้ทั้งสี่ด้าน และไม่ติดตั้งสิ่งใดในพื้นที่นี้ และถึงแม้ว่าจะกำหนดให้มีพื้นที่ว่างรอบโลโก้แล้ว ขอให้เลี่ยงการจัดตำแหน่งให้มีองค์ประกอบอื่นที่ฉูดฉาดหรือเด่นสะดุดตาเกินไปจนทำให้เสียภาพลักษณ์ของโลโก้อยู่ใกล้กับโลโก้

ห้ามเปลี่ยนรูปร่างหรือดัดแปลงโลโก้

การเปลี่ยนรูปร่างหรือดัดแปลงโลโก้จะทำให้เสียภาพลักษณ์ของโลโก้ ขอให้ระมัดระวังการใช้งานโลโก้โดยไม่ใช้อย่างผิดวิธีตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้

× การบีบโลโก้/การขยายโลโก้/การทำให้เป็นรูปเพอร์สเปกทีฟ/การหมุน/การใช้โลโก้พร้อมกันหลายรูป/การดัดแปลงให้มีมิติ/การเปลี่ยนสี/การใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อความ