แพ็กเกจและค่าบริการ

แพ็กเกจและค่าบริการของ LINE@

ประเภทบัญชี

บัญชีทั่วไป

ทุกคนสามารถสร้างบัญชี LINE@ ได้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร,องค์กร,แบรนด์ หรือบุคคลทั่วไป สามารถใช้ฟีเจอร์พื้นฐานของ LINE@ เช่น Chat แบบ 1 ต่อ 1, ส่งข้อความ Push message, ส่งคูปอง และโปรโมชั่น

บัญชีที่ผ่านการรับรอง

บัญชีที่ได้รับการรับรองจากทาง LINE จะได้รับ สัญลักษณ์ยืนยัน รูปโล่ห์สีเทาเข้ม และจะปรากฏในผลการค้นหาใน LINE ได้

สมัครเพื่อขอรับรองบัญชีที่นี่

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ LINE@ มีให้เลือก 4 แพ็กเกจ.

 • -
  เมื่อคุณซื้อแพ็กเกจรายเดือน LINE@ คุณจะสามารถส่งข้อความแบบ Broadcast ได้มากขึ้น พร้อมทั้งสามารถดูข้อมูลสถิติขั้นสูงได้

เปรียบเทียบแพ็กเกจ

Free Basic Pro Pro+
บริการ ค่าบริการรายเดือน (รวมภาษี) ไม่มีค่าใช้จ่าย 998 บาท
($26.90)
1,998 บาท
($53.90)
6,888 บาท
($185.90)
1 บอลลูน ต่อ 1 Follower = 1 ข้อความ จำนวนข้อความบรอดแคสต์/เดือน 1,000 ข้อความ/เดือน 50,000 ข้อความ/เดือน ไม่จำกัด (ภายใน 50,000 Followers) ไม่จำกัด (ภายใน 300,000 Followers)
จำนวนโพสต์บนไทม์ไลน์/เดือน จำนวนโพสต์บนไทม์ไลน์ 4 ครั้ง/เดือน ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
ฟังก์ชัน ข้อความบรอดแคสต์
Chat แบบ 1 ต่อ 1 (1-on-1 Chat)
หน้าบัญชี (Account Page)
คูปอง และโปรโมชั่น (Coupon and Promotion)
หน้าแบบสอบถาม (Polls & Surveys)
LINE บัตรสะสมแต้ม (LINE Reward Cards)
ข้อมูลทางสถิติ (Statistic) ✓ (ข้อมูลสถิติขั้นสูง) ✓ (ข้อมูลสถิติขั้นสูง)
ข้อความแบบริชเมสเสจ (Rich Message) ×
ข้อความแบบระบุประเภทผู้รับ (Targeting Message) × ×
 • จำนวนข้อความหมายถึง จำนวนบอลลูนที่ส่งไปใน LINE@ โดย 1 บอลลูน ต่อ 1 Follower หมายถึง 1 ข้อความ
 • แพ็กเกจจะนับจากวันแรกจนถึงวันสุดท้ายของเดือน และจะต่ออายุอัตโนมัติจนกว่าจะกดยกเลิก
 • ในกรณีเปลี่ยนแพ็กเกจรายเดือนจาก Free เป็น Basic, Pro หรือ Pro+ ในช่วงระหว่างเดือนจะคิดค่าบริการของแพ็กเกจนั้นๆ เต็มจำนวนทั้งเดือน
 • ในกรณีเปลี่ยนแพ็กเกจจาก Basic เป็น Pro หรือ Pro+ ในช่วงระหว่างเดือน ค่าบริการรายเดิอนของแพ็กเกจใหม่จะถูกเก็บในเดือนถัดไป
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจจาก Pro เป็น Basic ได้ แต่สามารถเปลี่ยนเป็น Free เพื่ออัพเกรดเป็น Basic ได้
 • ระบบจะตรวจสอบจำนวนเพื่อนที่ไม่ได้บล็อคทุกต้นเดือน หากจำนวนเพื่อนที่ไม่ได้บล็อคเกินกว่าจำนวนข้อความที่สามารถส่งได้ ฟีเจอร์บรอดแคสต์ข้อความจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าลูกค้าจะอัพเกรดเป็นแพ็กเกจที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ระบบจะคิดค่าบริการตามราคาแพ็กเกจเดิม

พรีเมียม ID (Premium ID)

ในการสร้างบัญชีครั้งแรก ระบบจะสร้าง ID แบบสุ่มให้กับผู้ใช้บริการหลังการสมัคร (เช่น @TFK3049L)
หากต้องการสมัคร LINE@ ID ที่ต้องการจำเป็นจะต้องลงทะเบียน พรีเมียม ID (Premium ID)

บัญชีทั่วไป พรีเมียม ID (Premium ID)
ค่าบริการรายปี ไม่มีค่าใช้จ่าย 5.99 USD (ประมาณ 199 บาท)
ฟอร์แมตของ LINE@ ID
จะมีสัญลักษณ์ @ นำหน้า
แบบสุ่ม (โดยระบบ)
เช่น @TFK3049L
สามารถตั้งเองได้
ไม่เกิน 18 ตัวอักษร, ใช้ได้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ, ตัวเลข และสัญลักษณ์ ( [ . ], [ _ ] , [ - ] )
เช่น @line_cafe
รายละเอียด ระบบจะสร้าง ID แบบสุ่มให้โดยอัตโนมัติ สามารถตั้ั้ง ID เองได้
*โดยจะต้องผ่านการอนุมัติจาก LINE
หมายเหตุ ID จะประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขแบบสุ่ม
 • ไม่สามารถใช้ ID ซ้ำ
 • ไม่สามารถใช้ ID ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจาก LINE
 • มีค่าใช้จ่ายจ่ายเป็นรายปี
 • ระยะเวลาใช้งาน Premium ID 1 ปี จะเริ่มนับจากวันที่ซื้อ ไปจนถึงวันสุดท้ายของการใช้บริการในอีก 11 เดือนถัดไป
  เช่น
  1. เริ่มวันที่ 5 มีนาคม 2558 Premium ID ก็จะหมดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
  2. เริ่มวันที่ 30 มีนาคม 2558 Premium ID ก็จะหมดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
 • ถ้าต้องการต่อสัญญาพรีเมียม ID ผู้ใช้บริการต้องทำสัญญาภายในเดือนสุดท้ายของการใช้บริการ
 • ผู้ใช้บริการจ่ายค่าบริการรายปีทั้งจำนวน เมื่อทำการซื้อหรือต่อสัญญา ทั้งนี้ บริษัทจะไม่คืนส่วนต่างของเงินค่าบริการ หากผู้ใช้บอกเลิกสัญญา LINE@ หรือยกเลิกพรีเมียม ID ภายใน 1 ปีหลังการซื้อหรือต่อสัญญา

มาตรฐานในการโพสต์

บัญชีผู้ใช้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท: บัญชีผู้ใช้ที่ได้รับอนุมัติและบัญชีผู้ใช้มาตรฐาน ไลน์ไม่อนุญาตให้นิติบุคคล องค์กรและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจกรรมประเภทที่ระบุต่อไปนี้ ใช้บริการบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับอนุมัติ และไลน์อาจระงับบัญชีผู้ใช้มาตรฐาน ทั้งนี้รายการที่ระบุต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้น ไลน์จะไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานการประเมิน ในการอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้ใช้บริการ LINE@ ประเภทต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจง หรือคำถามเกี่ยวกับเหตุผลในการระงับบัญชีผู้ใช้ กรุณายื่นคำขอใช้บริการ LINE@ และเริ่มใช้บริการ LINE@ เมื่อลูกค้ายอมรับกับข้อความข้างต้น

● นิติบุคคล องค์กรและบุคคลที่ไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีผู้ใช้ที่ได้รับอนุมัติ

 1. 1.
  นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่ประกอบกิจการการให้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก เช่น ผู้ประกอบกิจการเว็บไซต์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ซึ่งไม่มีที่ตั้งร้านค้าแน่นอน บริษัทสื่อทางอินเตอร์เน็ต และผู้ประกอบกิจการด้านเกมส์ออนไลน์
 2. 2.
  นิติบุคคลและองค์กรที่ไม่มีที่ตั้งร้านค้าหรือสถานประกอบการที่แน่นอนในประเทศ ราชอาณาจักรไทย (ยกเว้นนิติบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)
 3. 3.
  นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่ประกอบกิจการการให้บริการจัดหาพนักงาน บริการว่าจ้างบุคลากรหรือบริการให้คำปรึกษาเป็นหลัก
 4. 4.
  นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่ (1) ประกอบกิจการร้านอาหารหรือบาร์สำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งรวมถึงคาบาเร่ต์, ผับที่มีการแสดง (show pub), ผับที่มีการแสดงยั่วยวน (sexy pub), โฮสเตสคลับ, โฮสต์คลับ, บาร์เกย์, บาร์ผู้หญิง และบาร์อื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือ (2) ประกอบกิจการในสถานที่ต่างๆ โดยมุ่งดึงดูดความสนใจให้เล่นการพนัน เช่น บ่อน, คาสิโน, หวยใต้ดิน และธุรกิจอื่นๆที่มีการเสี่ยงโชคเป็นธุรกิจหลัก
 5. 5.
  องค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สหภาพแรงงาน และองค์การนักศึกษา
 6. 6.
  องค์กรที่แสดงตนว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง
 7. 7.
  นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิดทางอาญา หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายที่มีลักษณะสำคัญที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตได้
 8. 8.
  นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภค หรือการชักชวนให้ซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ยกเว้น ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต)
 9. 9.
  นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่ใช้หรือมุ่งโฆษณาตุ๊กตาสัญลักษณ์ (mascot) ที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานทางปกครอง หน่วยงานส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจทำให้บุคคลทั่วไปเกิดความสับสนว่าตุ๊กตาสัญลักษณ์ (mascot) นั้นได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 10. 10.
  นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่ตีพิมพ์ “สิ่งพิมพ์แจกฟรี” หนังสือที่ไม่มีกำหนดเวลาตีพิมพ์ตามปกติ (รวมถึงนิตยสาร หนังสือการ์ตูน) และนิตยสารเกี่ยวกับการพนัน

● นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัญชี LINE@ ทั้งสองประเภท

 1. 1.
  นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแบบพีระมิดหรือธุรกิจอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน หรือการขายตรงแบบหลายชั้น (multilevel marketing sales) เช่น “ธุรกิจเครือข่าย” และ “ธุรกิจขายตรง”
 2. 2.
  นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพหรือความสามารถด้านเทคนิคของบุคคล เช่น การพัฒนาตนเอง และการสัมมนาเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 3. 3.
  นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจสำหรับผู้ใหญ่บางประเภท รวมถึง ร้านเซ็กส์ช็อป เช่น สถานบริการอาบอบนวดที่ผิดกฎหมายและศีลธรรมอันดี ร้านค้าสำหรับผู้ใหญ่ เช่น ร้านวิดีโอสำหรับผู้ใหญ่ กิจการสถานบันเทิงอื่นสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียน และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่มีลักษณะเดียวกัน (※ อย่างไรก็ตาม อาจไม่รวมธุรกิจบางประเภทที่ LINE อนุญาต เช่น ร้านอาหารและบาร์บางประเภท และวิดีโอเกมส์เซ็นเตอร์)
 4. 4.
  นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่ประกอบกิจการในการขาย การเป็นนายหน้า หรือกิจการที่มีรูปแบบของการเป็นตัวแทน เพื่อค้าข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทะเบียนหรือประวัติการใช้งานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออย่างไม่เหมาะสม
 5. 5.
  นิติบุคคล องค์กร และบุคคลส่งเสริมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น การค้ายาเสพติดหรือการค้าอาวุธ
 6. 6.
  นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการลงสีเทียมบนผิวหนังไม่ว่าถาวรหรือแบบชั่วคราว เช่น การสัก
 7. 7.
  นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่ (1) ใช้วิธีการขายหรือถือว่าใช้วิธีการขายที่เกี่ยวข้องกับการทำนายโชคชะตาหรือการพยากรณ์ทางจิตสัมผัส หรือ (2) มีส่วนเกี่ยวข้องหรือถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนาที่ไม่เหมาะสมในทางสังคม
 8. 8.
  นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่ให้บริการในด้านสถานที่หรือให้โอกาสผู้คนพบปะกับเพศตรงข้าม
 9. 9.
  นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่กระทำการหรืออาจกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยผู้ประกอบอาชีพทางการแพทย์ เภสัชกร และช่างเสริมสวย หรือกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

วิธีจ่ายค่าบริการ

กรุณาชำระเงินผ่าน LINE Pay จากสมาร์ทโฟนของคุณ
LINE Pay เป็นบริการชำระเงินที่เชื่อมต่อกับบัตรเครดิตหรือบัญชีเงินฝากธนาคาร สามารถใช้ชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ร้านค้าหรือร้านค้าจริง ในการชำระค่าบริการ LINE@ ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนกับ LINE Pay เมื่อเปลี่ยนจากแพ็กเกจไม่เสียค่าบริการ ไปเป็นแพ็กเกจแบบเสียค่าบริการ ยกเว้นบริการบางส่วน วิธีชำระเงิน จำกัดให้เป็นการชำระเงินโดยบัตรเครดิตเท่านั้น (เรียกเก็บเงินครั้งแรกทันทีที่ทำการชำระเงิน เดือนต่อๆไปเรียกเก็บล่วงหน้าในวันแรกของเดือน)ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ “คำถามที่พบบ่อย”