Kế hoạch và Giá cả LINE@

Giới thiệu này cung cấp thông tin về các kế hoạch khác nhau, và giá cả liên quan thông qua dịch vụ LINE@.

Kế hoạch thanh toán

Free
Phí Phí hàng tháng (Bao gồm thuế) 0
Limit Bạn thực tế Không giới hạn
Tin nhắn quảng bá mỗi tháng Không giới hạn
Bài viết trên Timeline Không giới hạn
Tính năng Tin nhắn quảng bá
Chế độ trò chuyện 1-với-1
Trang tài khoản
Tính năng coupon
Khảo sát & Thăm dò
Thống kê
Rich Message

Premium ID

LINE@ tạo ID có thể tìm kiếm sử dụng tính năng tìm kiếm của ứng dụng LINE. Như quy định chung, ID được tạo ngẫu nhiên vào thời điểm đăng ký, nhưng bạn có thể chọn để thanh toán phí riêng để chỉ định ID yêu thích của bạn.

ID tiêu chuẩn Premium ID
Phí hàng năm 0USD 24.0USD (Năm đầu tiên)
12.0USD (Năm thứ 2 trở đi)
Định dạng @ + 3 chữ cái + 4 chữ số + 1 chữ cái (ngẫu nhiên)
VD, @TFK3049L
@ + chuỗi người dùng chỉ định (Chuỗi phải dưới 18 ký tự, không tính biểu tượng "@". Chỉ chữ cái và chữ số half-width, và các ký tự đặc biệt ".", "_", và "-" có thể sử dụng.)
VD, @line_cafe
Chi tiết Cấp tự động khi mở một tài khoản LINE@. Được cấp sau khi thanh toán Premium ID.
Chú ý ・ID sẽ chứa chuỗi ngẫu nhiên các chữ cái không liên tục. ・Bạn không thể tạo ID trùng lặp.

・Thanh toán được tính trên cơ sở hàng năm. Phương thức thanh toán sẽ giống như khi thanh toán lệ phí cho kế hoạch trả tiền.
 • Năm đầu tiên của Premium ID của bạn sẽ được tính là 12 tháng kể tử tháng đầu tiên của ngày bạn thực hiện mua lần đầu tới ngày cuối cùng của tháng cuối cùng.
 • Bạn phải hoàn thành quy trình làm mới Premium ID vào tháng cuối cùng bạn đăng ký.
 • Phí hàng năm được tính khi bạn thực hiện mua lần đầu hoặc khi kế hoạch của bạn được làm mới. Hãy hiểu rằng chúng tôi không thể hoàn lại một phần cho phần thời gian chưa được sử dụng nếu bạn chọn để hủy đăng ký LINE@ hay Premium ID trước khi thời hạn 1 năm trôi qua.

Về hướng dẫn đăng bài

There are two types of LINE@ accounts: Approved Accounts and Standard Accounts. LINE will not allow you to use the Approved Accounts and may suspend the use of Standard Accounts for entities, organizations, and individuals involved in the types of businesses or activities specified below. The items specified below are illustrative examples. LINE is not able to respond to questions regarding the specific evaluation standards for allowing use of the various types of LINE@ accounts or regarding the reasons for suspending an account. Please apply to use LINE@ and use LINE@ after agreeing to the above.

●Entities, Organizations, and Individuals that May Not Use Approvedd Accounts

 1. 1.
  Entities, organizations, and individuals whose primary business is to provide services over the internet, such as electronic commerce site operators who do not have physical stores, internet media companies, and online game operators
 2. 2.
  Entities and organizations without a physical store or facilities in Japan (except entities and organizations involved in e-commerce)
 3. 3.
  Entities, organizations, and individuals whose primary business is to provide staffing, personnel placement services, or consultancy services
 4. 4.
  Entities, organizations, and individuals conducting business (i) as adult-oriented restaurants and bars, including cabarets, show pubs, sexy pubs, “snack” pubs, hostess clubs, host clubs, gay bars, girl bars, and similar bars or (ii) in facilities and seeking to pique interest in gambling, including pachinko parlors, slot-machine parlors, and Mahjong shops.
 5. 5.
  Civic organizations, non-governmental organizations, non-profit organizations, labor unions, and student government organizations
 6. 6.
  Organizations that self-identify themselves as associated with a religion
 7. 7.
  Entities, organizations, and individuals that sell products for which there high risk of potential use for a criminal purpose or dangerous products which have a significant capacity to cause injury or death.
 8. 8.
  Entities, organizations, and individuals involved in business activities related to consumer finance or solicitation related to trading in futures, foreign exchange trading, or real estate investment (except for licensed banks and securities companies).
 9. 9.
  Entities, organizations, and individuals using or seeking to promote mascot characters that are not characters officially approved by national, administrative, prefectural, or local government agencies where there is the potential for confusion of the public regarding whether or not the mascot character has the approval of the relevant official agency.
 10. 10.
  Entities, organizations, and individuals that publish “free papers,” books of irregularly published publications (including magazines, comics, and “mooks” ), and gambling magazines.

●Entities, Organizations, and Individuals that May Not Either Type of LINE@ Accounts

 1. 1.
  Entities, organizations, and individuals involved in businesses based on or analogous to pyramid schemes or multilevel marking sales, such as “network businesses,” “monitor-based” sales, and “work-at-home” sales.
 2. 2.
  Entities, organizations, and individuals which provide products or services that aim to enhance technical self-potential or ability, such as self-development, and related educational seminars.
 3. 3.
  Entities, organizations, and individuals involved in certain adult-oriented industries, including adult sex shops, such as soaplands and “fashion health”, adult shops, such as adult video shops, other adult entertainment enterprises that require licensing or registration, and related or analogous enterprises. (※ However, certain business as approved by LINE may be excluded, including certain restaurants and bars, and video game centers).
 4. 4.
  Entities, organizations, and individuals that illegally or inappropriately conduct sales, brokerage, or agency-type activities for trade in personal information, registration information, or usage history.
 5. 5.
  Entities, organizations, and individuals that contribute to or are involved in illegal acts, such as sales of drugs or weapons.
 6. 6.
  Entities, organizations, and individuals involved in the permanent or temporary artificial coloration of the skin, such as tattoos.
 7. 7.
  Entities, organizations, and individuals (i) using in or viewed as using sales methods involving fortune-telling or other spiritual divination or (ii) involved in or viewed as being involved in religious activities that lack societal suitability.
 8. 8.
  Entities, organizations, and individuals that provide locations or opportunities to people seeking to meet unacquainted members of the opposite sex.
 9. 9.
  Entities, organizations, and individuals that commit or could commit acts that are not in compliance with laws, including the laws and regulations governing medical practitioners, pharmaceuticals, and beauticians, or acts that are contrary to public order and morals.

Phương thức thanh toán

Hãy dùng LINE Pay để thanh toán từ phiên bản smartphone của trang web chúng tôi.
LINE Pay là dịch vụ thanh toán cho phép người dùng liên kết với tài khoản LINE của họ với thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng. Dịch vụ này có thể sử dụng trên các trang mua sắm trực tuyến cũng như các cửa hàng vật lý. Khi chuyển đổi từ miễn phí sang kế hoạch trả tiền, người dùng, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, phải đăng ký với LINE Pay để thanh toán cho dịch vụ LINE@. Phương pháp thanh toán duy nhất được chấp nhận hiện tại là thanh toán bằng thẻ tín dụng (tính phí ngay lập tức cho thanh toán lần đầu, chi phí tiếp theo được trừ vào ngày đầu tiên của tháng bắt đầu từ tháng kế tiếp).Hãy xem các câu hỏi thường gặp để biết thêm chi tiết.