ฟีเจอร์ของ LINE@

พูดคุย และสร้างความสัมพันธ์ ด้วย LINE@

บริการ LINE@ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารช่องทางใหม่ ที่แยกมาจาก LINE ส่วนบุคคล โดยสามารถให้ Friends มาติดตามเพื่อพูดคุยและรับข่าวสารโปรโมชั่นเพื่อที่จะช่วยทำให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น

ส่งข้อความถึงทุกคน (Broadcast)

สามารถส่งข้อความ รูปภาพ คูปอง และโปรโมชั่น ผ่านแอพพลิเคชัน LINE@ หรือบน PC ไปยัง Friends ที่ติดตามบัญชี LINE@ ของคุณ และยังสามารถตั้งเวลาส่งข้อความล่วงหน้าได้
メッセージ配信

Chat แบบ 1 ต่อ 1

สามารถพูดคุยกับ Friends แบบ 1 ต่อ 1 ได้อย่างง่ายดาย เหมือนกับการพูดคุยบนแอพพลิเคชัน LINE ด้วยแอพพลิเคชัน LINE@
LINEお店トーク イメージ

หน้าบัญชี (Account Page)

สร้างโฮมเพจพิเศษใน LINE เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์ ข่าวสารใหม่ๆ ฯลฯ สร้างโฮมเพจได้ง่ายดายเหมือนบนเว็บไซต์ทั่วไป

ไทม์ไลน์ (Timeline)

นอกจากส่งข้อความ push message คุณยังสามารถ โพสต์ บนไทมไลน์ เกี่ยวกับบัญชีของคุณไปยังผู้ติดตามของบัญชี LINE@ ด้วยฟังค์ชั่น ไทมไลน์-โฮม สามารถตั้งค่าให้โพสต์ในไทม์ไลน์พร้อมกับการส่งข้อความได้ด้วย

คูปอง และโปรโมชั่น (Coupon and Promotion)

สามารถสร้างหน้าคูปอง และโปรโมชั่น เพื่อส่งให้ลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ทั้งยังสามารถตั้งระยะเวลาในการใช้ จำนวนครั้งในการใช้ และจำนวนคูปองที่จะแจกได้
※ สามารถสร้างคูปอง และโปรโมชั่นได้บน PC เท่านั้น (แต่สามารถส่งในแอพลิเคชันได้)

หน้าแบบสอบถาม (Polls & Surveys)

สามารถสร้างแบบสอบถามหรือ โพล ที่เปิดให้ Friends ที่ติดตามบัญชี LINE@ ตอบแบบสอบถามหรือโหวตให้คะแนน และยังสามารถเก็บข้อมูล เช่น เพศ อายุ และเขตที่อยู่ได้อีกด้วย
※ สามารถสร้างแบบสอบถามได้บน PC เท่านั้น (แต่สามารถส่งในแอพพลิเคชันได้)

ข้อมูลสถิติ (Statistic)

สามารถตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงจำนวนเพื่อน จำนวนบล็อกในแต่ละวัน, สถิติบน Timeline ฯลฯ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลสถิติออกมาได้

กฏระเบียบในการส่งข้อความ

LINE@ จะไม่อนุญาติให้ผู้ใช้บริการโปรโมท แอพพลิเคชัน หรือลิงค์ไปยัง App Store, Google Play สำหรับรายละเอียดนอกเหนือจากนี้ ขอให้ทำตามที่กำหนดไว้ใน "คู่มือการใช้ LINE@"

ข้อแนะนำในการใช้ LINE@

ในการใช้งาน LINE@ จำเป็นจะต้องล็อกอินด้วยบัญชี LINE ของคุณบนแอพพลิเคชัน LINE@ หรือบน PC ก่อนสมัครใช้บริการ LINE@ กรุณาลงทะเบียน e-mail บนแอพพลิเคชัน LINE ในสมาร์ทโฟน